Target

Ý nghĩa lá Target trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Target trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Người hướng tới mục tiêu. Một mũi tên xuyên qua hồng tâm của tấm bia. Biểu tượng này cho thấy bạn là một người có định hướng mục tiêu và có những mục tiêu rõ ràng mà bạn muốn đạt được, hoặc bạn sẽ có sự giao thiệp với một người hướng mục tiêu và có những mục tiêu nhất định.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

LEAVE A REPLY