Staff

Ý nghĩa lá Staff trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Staff trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Bạn sẽ được bảo vệ trong những thời điểm khó khăn. Một cây gậy rách nát và cũ kỹ sẵn sàng được sử dụng. Cây gậy này rách nát là do người chăn gia súc không sử dụng nó thường xuyên để chăn đàn gia súc của mình và bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm. Lá bài này biểu thị rằng một người bảo vệ vô hình sẽ theo dõi bạn và sẽ dìu dắt bạn qua những thời điểm khó khăn và nguy hiểm.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

LEAVE A REPLY