Lá Seven of Wands – Cat's Eye Tarot

Seven of Wands

Lá Seven of Wands - Cat's Eye Tarot

Từ khóa: Hung hăng, chống cự, phán xét.

Một chú mèo lông đỏ ngang ngạnh đối mặt kẻ đuổi bắt và bảo vệ vị trí của mình với sự quyết tâm. Dù con chó to lớn và khỏe mạnh hơn nhiều, thì chú mèo đó vẫn có nguồn năng lượng mạnh mẽ từ lòng tin của chính mình.

Trong một trải bài: Có những lúc bạn phải đứng dậy đấu tranh vì những gì mình tin tưởng. Tuy nhiên, nếu bạn luôn thấy mình đứng một mình chống lại thế giới, có lẽ đã đến lúc bạn cần xem lại những điều bạn thực sự tin tưởng.

Sách Cat’s Eye Tarot – Debra Givin

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Cat’s Eye Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply