Lá Queen of Fire – Cosmos Tarot

Queen Fire – Cassiopeia

Ý nghĩa lá Queen of Fire trong bộ Cosmos Tarot

Chòm Thiên Hậu

Hậu Quả Của Kiêu Căng – Phù Phiếm Và Lòng Kiêu Hãnh

(sách lỗi bị trùng nội dung với lá khác)

Xem bản dịch đầy đủ 78 lá bài Cosmos Tarot.

Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Dịch: Vinh Cao

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply