Lá Nine of Wands – Sun and Moon Tarot

Nine of Wands: sức mạnh

194_30

Sun (Mặt Trời) và Moon (Mặt Trăng) trong Sagittarius (Nhân Mã). Trực giác và sức mạnh tinh thần của sự tưởng tượng. Sự kháng cự và sức mạnh ý chí. Thái độ mạnh mẽ và vững chắc. Sự thống nhất và sức mạnh trên tất cả các cấp độ tinh thần và cảm xúc.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply