Knight of Swords

Ý nghĩa lá Knight of Swords trong bộ bài Thelema Tarot

“Hãy coi chừng tất cả những ai có thể vượt qua tôi; Tôi đã chuẩn bị và sẵn sàng lãnh đạo trận chiến.”

Knight of Swords tiến vào cõi tiên trên con ngựa của mình. Thanh kiếm được nắm chặt trong tay anh và anh đã sẵn sàng tấn công. Một con dao găm nằm ở eo của anh, chờ đợi được sử dụng trong trường hợp thanh kiếm thất bại. Hai đám lông dài vươn cao trên chiếc mũ bảo hộ của ông cho thấy sự kết nối của ông với cõi thần thánh vốn đang dẫn đường cho các kế hoạch của anh. Ba con bướm, biểu tượng hoàng gia của anh, bay lượn gần đó đã sẵn sàng để cung cấp cho anh sự hướng dẫn. Tấm khăn phủ màu xanh-xám bảo vệ cho con ngựa của anh đại diện cho sự kết nối đến tâm trí và tinh thần và cho biết sự nghiệp của anh rất thích đáng và đúng đắn.

Từ khóa: Kế hoạch khôn ngoan và xảo quyệt; đần độn;

Bộ Bài Thelema Tarot – Renata Lechner

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Thelema Tarot

LEAVE A REPLY