Lá Eight of Swords – Tarot of Trees

Eight of Swords

eightofswords_lg

Tám thanh kiếm bao quanh cái cây bị bịt kín. Đất bên dưới cằn cỗi và khô hạn.

Ý nghĩa:

Eight of Swords nói về sự bất lực, hạn chế, và nhầm lẫn. Trong lá bài này, cái cây bị bịt lại và bị ràng buộc (một cách tượng trưng) và đơn độc, bị bao quanh những thanh kiếm ở mọi phía. Tình huống này có thể là kết quả của những việc ngoài tầm kiểm soát, nhưng thường thì trong trường hợp của Eight of Swords đó là việc tự áp đặt bản thân. Có lẽ bạn cảm thấy bị mắc bẫy bởi hoàn cảnh, cảm thấy rằng mọi việc bạn làm đều vô nghĩa, hoặc lựa chọn ở lại trong một tình cảnh tồi tệ. Bạn có thể cảm thấy mình là nạn nhân và đang chờ được giải cứu. Lá bài này nhắc nhở bạn rằng bạn vẫn còn có khả năng để thay đổi tình thế của bạn. Mặc dù thoát ra khỏi cái bẫy này không dễ dàng, nhưng nhờ có tư duy logic, suy nghĩ cẩn trọng, và một mục tiêu rõ ràng, bạn có thể thoát ra khỏi những gì đang trói buộc bạn.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply