Lá Eight of Cups – Anna K Tarot

Eight of Cups

Lá Eight of Cups trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Eight of Cups trong bộ bài Anna K Tarot

Eight of Cups mô tả sự ra đi đầy nỗi bâng khuâng nhưng lại do chúng ta tự nguyện. Phần lớn chúng ta ra đi vì nhận ra đã đến lúc phải bước đi trên con đường khác, con đường của riêng mình. Đây là lúc chúng ta phải độc lập, buông bỏ những gì an toàn và niềm tin xưa cũ. Vì vậy, bên cạnh sự ra đi đầy ưu tư và trái tim nặng trĩu, ở lại sẽ chỉ giam hãm chúng ta và không bao giờ có được tiến bộ thực sự.

Gợi ý: Để tránh nhầm lẫn, hãy phân tích sự khác nhau giữa lá bài này với lá Six of Swords, Four of Rods và VII, the Chariot. Cả ba lá bài đều nói về sự ra đi, nhưng lá Six of Swords là sự ra đi đầy lo lắng đến một nơi chưa biết. Đây không phải là chuyến đi tự nguyện mà xuất phát và đồng hành với một nỗi đau nào đó. Lá Four of Rods mô tả sự ra đi vui vẻ, nhưng nó không giống với một cuộc hành trình được tin tưởng hoàn toàn; bởi nó có nhiều mối đe dọa. Còn lá VII, the Chariot lại khắc họa một hình mẫu chuyến đi của một anh hùng; đây là sự ra đi vì lợi ích của chính nó.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply