Lá Dark Woman – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Dark Woman

 Ý nghĩa lá Dark Woman trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Dark Woman trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Sự giao tiếp hoặc mối quan hệ với người phụ nữ có nước da hoặc tóc màu đen. Một người phụ nữ có nước da và tóc màu đen, khuôn mặt thì có vẻ khó hiểu. Bạn sẽ có mối giao thiệp hoặc có quan hệ với người phụ nữ như vậy. Tuy nhiên, lá bài không nói người phụ nữ này là bạn hay thù cũng như bản chất mối quan hệ là hẹn hò, công việc hay xã giao. (Hãy kiểm tra các lá bài liên quan để biết thêm thông tin về người phụ nữ.)

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply