Barrel 

 Ý nghĩa lá Barrel trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Barrel trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Bạn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó trong cuộc sống, có thể là tình yêu, tiền bạc hoặc mục tiêu. Một cái thùng rỗng bị vứt đi, nằm dưới gốc cây. Lá cây rụng xuống phủ kín mặt đất quanh nó. Cái thùng rỗng cho thấy bạn không hài lòng với một số việc trong cuộc sống. Có thể là một số việc bạn đang cố phủ nhận vì ngay lúc này bạn không thể hoặc không muốn thay đổi cuộc sống của mình. Việc quan trọng là bạn cần xem xét rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống rồi từng bước cải thiện những khía cạnh mà bạn cho là còn thiếu. (Hãy kiểm tra các lá bài liên quan để xem liệu chúng có thể hiện đó là khía cạnh nào hay không.)

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

LEAVE A REPLY