Các Sơ Đồ Trải Bài Mẫu Khi Bói Bài Clow Cards

Bài viết này sẽ giới thiệu các sơ đồ trải bài mẫu áp dụng khi bói bài Clow Cards. Ngoài các trải bài này, bạn vẫn có thể sử dụng bài Clow một cách tự do như rút một lá hoặc 3 lá cho lời khuyên hoặc vấn đề bạn cần hỏi.

Dưới đây là danh mục các sơ đồ trải bài mẫu cho bài Clow Cards.

 1. Bói tổng thể
 2. Bói về tình yêu
 3. Bói cho ngày mới
 4. Bói theo trăng
 5. Bói tốc hành
 6. Bói theo mặt trời
 7. Bói cho người khác
 8. Bói về khả năng tương hợp
 9. Bói cho mỗi tuần

1. Bói Tổng Thể

Cách bói này sẽ cho bạn câu trả lời tổng quát về một vấn đề đang diễn ra.

Bói 1

Vị trí các lá bài khi bói và ý nghĩa tương ứng

Vị trí 1: Vấn đề đang xảy ra với bạn.

Vị trí 2: Nguyên nhân của vấn đề.

Vị trí 3: Vấn đề trong quá khứ có ảnh hưởng tới vấn đề đang xảy ra.

Vị trí 4: Những khía cạnh chung quanh vấn đề bạn đặt ra.

Vị trí 5: Giải pháp cho vấn đề đang xảy ra này.

Vị trí 6: Chìa khóa đưa bạn tới giải pháp đó.

Vị trí 7: Những khó khăn sẽ xảy ra khi bạn đang giải quyết vấn đề trên.

Vị trí 8: Những gì sẽ xảy ra tiếp theo với vấn đề này.

Vị trí 9: Kết quả cuối cùng.

Vị trí 10: Cách để mọi người đều có thể nhìn thấy vấn đề.

Phương thức tiến hành:

Sau khi hoàn thành việc xào bài và kinh bài đúng cách, chúng ta mới tiến hành bói.

 1. Chọn ra năm thẻ từ bộ bài theo thứ tự từ trên xuống và đặt thẻ thứ năm trong năm thẻ vừa bốc vào vị trí thứ nhất.

Lưu ý: bốn lá bài còn lại cần được đặt riêng ra và bạn phải chắc rằng chúng sẽ không bị lẫn lộn vào trong xấp bài chưa dùng tới.

 1. Chọn ra năm thẻ nữa từ bộ bài theo thứ tự từ trên xuống và xếp lá bài này vào vị trí thứ hai.
 2. Sau đó, lặp lại bước này một cách tương tự cho các lá bài ở vị trí từ ba tới chín.
 3. Chọn lá bài nằm ở phía dưới cùng của bộ bài và đặt nó vào vị trí số mười.

2. Bói Về Tình Yêu

Khi bạn gặp bất cứ vấn đề gì về tình yêu, hãy tìm tới cách bói này.

Bói tình yêu với bài Clow

Vị trí các lá bài khi bói và ý nghĩa tương ứng

Vị trí 1: Bản chất và tính cách của người bạn thích.

Vị trí 2: Những gì hai bạn đã trải qua cùng nhau.

Vị trí 3: Tình hình hiện tại trong mối quan hệ của hai bạn.

Vị trí 4: Tương lai mà hai bạn sẽ phải đối mặt.

Vị trí 5: Vấn đề mà hai bạn phải sát cánh cùng nhau vượt qua để tô thêm cho mối quan hệ tình cảm này.

Vị trí 6: Kết quả cho mối quan hệ tình cảm này.

Vị trí 7: Lời khuyên cho mối quan hệ này.

Phương thức tiến hành:

Sau khi hoàn thành việc xào bài và kinh bài đúng cách, chúng ta mới tiến hành bói.

 1. Lấy lá bài đầu tiên từ bộ bài và đặt vào vị trí số một.
 2. Chọn mười lá bài tiếp theo, theo thứ tự từ trên xuống và đặt lá bài thứ mười vào vị trí số hai.
 3. Lặp lại bước 2 tương tự cho các vị trí từ ba tới sáu.
 4. Lá bài ở vị trí số bảy chính là lá bài cuối cùng của bộ bài.

3. Bói Cho Ngày Mới

Phương pháp này rất hữu ích khi bạn muốn bói nhanh cho bản thân khi một ngày nữa lại đến.

Bói 3

Phương thức tiến hành:

Sau khi hoàn thành việc xào bài và kinh bài đúng cách, chúng ta mới tiến hành bói.

 1. Trải cả bộ bài từ trái sang phải sao cho các lá bài tạo thành một đường thẳng.
 2. Hãy để đôi mắt của bạn lướt qua dãy bài mà bạn vừa trải tới khi bạn trực giác của bạn chỉ ra đâu là lá bài cho ngày hôm nay của bạn. Lá bài bạn vừa rút chính là vận mệnh của bạn trong ngày hôm nay đấy.

4. Bói Theo Trăng

Khi bạn có bất cứ câu hỏi gì, ngoại trừ tình yêu, thì kiểu bói này rất có ích đấy.

Bói theo trăng với bài Clow

Vị trí các lá bài khi bói và ý nghĩa tương ứng

Vị trí 1: Bản thân vấn đề.

Vị trí 2: Ảnh hưởng của bạn với đối tượng có liên quan.

Vị trí 3: Ảnh hưởng của bạn lên người khác xung quanh.

Vị trí 4: Chìa khóa / người có năng lực để giải quyết vấn đề này.

Vị trí 5: Kết quả khi vấn đề được giải quyết tốt.

Vị trí 6: Kết quả khi vấn đề được giải quyết không tốt.

Vị trí 7: Phương hướng giải quyết vấn đề này.

Phương thức tiến hành:

Sau khi hoàn thành việc xào bài và kinh bài đúng cách, chúng ta mới tiến hành bói.

 1. Chọn ra bảy lá bài theo thứ tự từ trên xuống của bộ bài vừa xếp và chọn ra lá thứ bảy đặt vào vị trí thứ nhất.
 2. Chọn tiếp bảy lá bài nữa theo thứ tự từ trên xuống từ bộ bài còn lại và xếp lá bài thứ bảy vào vị trí thứ hai.
 3. Với vị trí thứ ba tới vị trí thứ sáu, ta thực hiện như vị trí thứ hai.
 4. Lá bài cuối cùng của bộ bài còn lại chính là lá sẽ được đặt ở vị trí thứ bảy.

5. Bói Tốc Hành

Khi bạn cần một câu trả lời tức thì về nguyên nhân và giải pháp của bất cứ vấn đề nào, hãy dùng phép bói này.

Bói tốc hành với bài Clow

Vị trí các lá bài khi bói và ý nghĩa tương ứng

Vị trí 1: Nguyên nhân của vấn đề.                         Vị trí 3: Tình hình ở hiện tại.

Vị trí 2: Tình hình trong quá khứ.                        Vị trí 4: Giải pháp cho vấn đề.

Phương thức tiến hành:

Sau khi hoàn thành việc xào bài và kinh bài đúng cách, chúng ta mới tiến hành bói.

 1. Chọn ra mười ba thẻ từ cọc bài vừa tráo theo thứ tự từ trên xuống và đặt thẻ thứ mười ba vào vị trí thứ nhất.
 2. Chọn tiếp mười ba thẻ tiếp theo từ trên xuống dưới từ cọc bài còn lại và cũng đặt tấm thứ mười ba vào vị trí thứ hai.
 3. Với vị trí số ba và bốn, làm tương tự.

6. Bói Theo Mặt Trời

Khi bạn muốn biết thêm chi tiết về vấn đề mà mình đang mắc phải, hãy áp dụng kiểu bói này.

Bói theo mặt trời với bài Clow

Vị trí các lá bài khi bói và ý nghĩa tương ứng

Vị trí 1: Suy nghĩ, đánh giá của những người chung quanh về tính cách của bạn

Vị trí 2: Tính cách, con người thực sự của bạn.

Vị trí 3: Vấn đề đang xảy ra với bạn.

Vị trí 4: Giải pháp cho vấn đề hiện đang xảy ra.

Vị trí 5: Những trở ngại khi bạn tiến hành giải quyết vấn đề.

Vị trí 6: Chìa khóa hoặc người có thể giúp đỡ bạn giải quyết vấn đề này.

Vị trí 7: Lời cảnh báo khi bạn bắt đầu giải quyết vấn đề.

Vị trí 8: Tình hình của bạn sau khi vấn đề đã được giải quyết.

Vị trí 9: Thứ mà bạn cần phải cẩn trọng trong tương lai.

Phương thức tiến hành:

Sau khi hoàn thành việc xào bài và kinh bài đúng cách, chúng ta mới tiến hành bói.

 1. Chọn sáu lá bài từ bộ bài vừa xếp theo thứ tự từ trên xuống và xếp lá thứ sáu vào vị trí thứ nhất.
 2. Chọn sáu lá bài tiếp theo từ bộ bài còn lại theo cách tương tự và xếp vào vị trí thứ hai.
 3. Với sáu vị trí còn lại, ta làm tương tự như với vị trí thứ hai.
 4. Cuối cùng, hãy bốc lá bài ở phía cuối cùng của bộ bài và đó chính là lá phải đặt ở vị trí thứ chín đấy.

7. Bói Cho Người Khác

Phương pháp này sẽ rất hữu dụng khi bạn muốn biết người bạn hay người khách của bạn nghĩ gì về chính họ.

Bói cho người khác với bài ClowBói cho người yêu với bài Clow

Vị trí các lá bài khi bói và ý nghĩa tương ứng

Vị trí 1: Khả năng tương thích của bạn.

Vị trí 2: Suy nghĩ của người bạn hay người khách của bạn về bản thân họ.

Vị trí 3: Lời khuyên cho bạn để mối quan hệ giữa bạn và người kia luôn tốt đẹp.

Vị trí 4: Lời cảnh báo cho bạn và người bạn hay người khách kia.

Phương thức tiến hành:

Sau khi hoàn thành việc xào bài và kinh bài đúng cách, chúng ta mới tiến hành bói.

 1. Trải cà bộ bài từ trái sang phải sao cho các lá bài tạo thành một đường thẳng.
 2. Hãy để người bạn hoặc người khách của mình chọn bốn lá bài theo trực giác của họ.

8. Bói Về Khả Năng Tương Hợp

Khi bạn muốn biết giữa bạn và một người mà bạn đã xác định rõ có khả năng tương hợp như thế nào, hãy nhớ tới phép bói này nhé.

Bói về khả năng tương hợp với bài Clow

Hai lá bài buộc phải rút ra vì cùng nằm chung trong một nhóm

Tiến hành bói khả năng tương hợp

Lưu ý: Với kiểu bói này, bạn phải thực hiện ngay từ khi xào bài và kinh bài

 1. Tráo và kênh bộ bài, đồng thời ngẫm trong đầu tên của đối tượng mà bạn đang hướng tới.

Nếu bạn muốn bói cho chính bản thân mình, hãy nghĩ về người đã để lại ấn tượng trong bạn.

Nếu bạn muốn read cho một cặp đôi nào đó, hãy nghĩ về họ.

 1. Sau khi hoàn tất việc tráo bài, kênh bài và quán tưởng đến đối tượng, bạn hãy thu bộ bài lại thành cọc bài.
 2. Sau đó lật ngửa bộ bài lên và trải các lá bài từ trái sang phải trên một mặt phẳng. Nếu diện tích không đủ, cứ thoải mái dừng trải hàng đó và trải tiếp một hàng nữa ở phía dưới.
 3. Sau khi hoàn thành, thiết kế của các lá bài được chia ra làm 4 nhóm khác nhau.

Lưu ý: Khi có hai lá bài trở lên trong cùng một nhóm đang cạnh nhau, đừng quên lập tức lấy chúng ra khỏi trải bài. (Xem lại Phân Loại 4 Nhóm Bài Clow)

 1. Hãy lặp lại quá trình này đến khi không còn bất kì lá bài nào ở cùng một nhóm đứng cạnh nhau nữa.

Đánh Giá Về Khả Năng Tương Hợp

Số lá bài phải bỏ ra Đánh giá về khả năng tương thích
0 Khả năng tương hợp giữa hai người thật hoàn hảo.
01 → 10 Khả năng tương hợp giữa hai người rất tốt.
11 → 20 Khả năng tương hợp của hai người khá cao.
21 → 30 Khả năng tương hợp của hai người chỉ ở mức bình thường.
31 → 40 Khả năng tương hợp của hai người không khả quan mấy.
41 → 50 Khả năng tương hợp của hai người ở mức rất tệ.

Trong trường hợp có bất kỳ lá bài nào buộc phải rút ra

 • Lá bài đầu tiên bên trái của hàng bài vừa trải chính là câu trả lời cho câu hỏi: “Tại sao khả năng tương thích lại giảm?”
 • Lá bài cuối cùng bên phải của hàng bài vừa trải chính là lời khuyên cho hai người để có thể cải thiện mối quan hệ này.

9. Bói Cho Mỗi Tuần

Phương pháp bói này sẽ cho bạn biết bảy ngày sắp tới bạn sẽ như thế nào

Bói 9

Phương thức tiến hành:

Sau khi hoàn thành việc xào bài và kinh bài đúng cách, chúng ta mới tiến hành bói.

 1. Đầu tiên, hãy lật bảy thẻ bài ở trên cùng của bộ bài rồi xếp chúng thành một hàng ngang từ trái sang phải.
 2. Tiếp tục thực hiện tương tự bước một tới khi bạn đã xếp được bảy hàng.

Vậy, ta có bốn mươi chín thẻ bài được dùng và bảy thẻ sẽ được sử dụng sau.

Các hàng bài được trải tương ứng với:

Vị trí 1: Thứ Hai 

Vị trí 2: Thứ Ba

Vị trí 3: Thứ Tư

Vị trí 4: Thứ Năm

Vị trí 5: Thứ Sáu

Vị trí 6: Thứ Bảy

Vị trí 7: Chủ Nhật

 1. Khi có hai lá bài trở lên trong cùng một nhóm đang cạnh nhau, hãy lấy chúng ra khỏi bàn trải ngay.

Đánh giá:

Nếu các thẻ bài còn lại trong một hàng ít, ngày đó bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Và ngược lại, nếu trong một hàng còn quá nhiều thẻ, ngày tương ứng của bạn sẽ không gặp nhiều may mắn đâu. Lúc này, bạn có thể lấy một lời khuyên từ một trong ba lá bài khi nãy chưa sử dụng bằng cách chọn ra một thẻ và đặt vào ngày mà bạn cần một lời khuyên.
Ta có thể tính phần trăm gặp may mắn bằng công thức:

100% – (Số thẻ trên một hàng / 7) x 100%

Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng phương pháp này ba ngày trong tuần, không hơn không kém.

Tham khảo bảng tra cứu ý nghĩa 52 lá bài Clow Cards

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply