Ace of Wands – The Ram – Cừu sừng lợn

ж1

Đó là một ngày lấp đầy với lựa chọn và cơ hội. Hãy cảm nhận những ánh dương phủ trên mặt đất với nguồn năng lượng mới tái sinh. Đã đến lúc chớp lấy cơ hội, đến lúc trèo lên ngọn núi kia và để cho mọi điều phía trước tiếp thêm nguồn cảm hứng cho mình.

The Ram: Đam mê, sức mạnh, cơ hội, sự xác nhận, tự tin, sự can đảm.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

LEAVE A REPLY