Winged Enchantment Oracle – Sách Hướng Dẫn

Lấy cảm hứng bởi sự uy nghi và các truyền thuyết về loài chim, bộ bài Winged Enchantment Oracle mời gọi chúng ta dang rộng sải cánh của mình trên hành trình tâm linh. Những bức hình biến hóa mê hoặc mở đến nhiều tầng nghĩa và những khía cạnh mới trong trải nghiệm trần thế. Bộ bài gồm 39 lá bài tiên tri và sách hướng dẫn đi kèm với những trải bài được thiết kế chuyên.

Nghệ thuật màu nước của Lisa Hunt đã đạt đến một đỉnh cao mới trong việc nắm bắt được những kết nối nhân tính và thần tính bằng cách thể hiện sự hòa trộn giữa hai thế giới này với nhau.

Xin vui lòng click vào tên và hình ảnh lá bài để tham khảo giải nghĩa.

Winged Enchantment Oracle 1 Winged Enchantment Oracle 2 Winged Enchantment Oracle 3
1. Blackbird 2. Blue Jay 3. Bluebird
Winged Enchantment Oracle 4 Winged Enchantment Oracle 5 Winged Enchantment Oracle 6
4. Chickadee 5. Condor  6. Crane
Winged Enchantment Oracle 7 Winged Enchantment Oracle 8 Winged Enchantment Oracle 9
7. Crow 8. Dove 9. Duck
Winged Enchantment Oracle 10 Winged Enchantment Oracle 11 Winged Enchantment Oracle 12
10. Eagle 11. Falcon 12. Finch
Winged Enchantment Oracle 13 Winged Enchantment Oracle 14 Winged Enchantment Oracle 15
13. Goose 14. Grouse 15. Hawk
Winged Enchantment Oracle 16 Winged Enchantment Oracle 17 Winged Enchantment Oracle 18
16. Heron 17. Hummingbird 18. Kingfisher
Winged Enchantment Oracle 19 Winged Enchantment Oracle 20 Winged Enchantment Oracle 21
19. Lark 20. Loon 21. Magpie
Winged Enchantment Oracle 22 Winged Enchantment Oracle 23 Winged Enchantment Oracle 24
22. Mockingbird 23. Ostrich 24. Owl
Winged Enchantment Oracle 25 Winged Enchantment Oracle 26 Winged Enchantment Oracle 27
25. Parrot 26. Peacock 27. Pelican
Winged Enchantment Oracle 28 Winged Enchantment Oracle 29 Winged Enchantment Oracle 30
28. Raven 29. Robin 30. Rooster
Winged Enchantment Oracle 31 Winged Enchantment Oracle 32 Winged Enchantment Oracle 33
31. Seagull 32. Sparrow 33. Starling
Winged Enchantment Oracle 34 Winged Enchantment Oracle 35 Winged Enchantment Oracle 36
34. Swallow 35. Swan 36. Turkey
Winged Enchantment Oracle 37 Winged Enchantment Oracle 38 Winged Enchantment Oracle 39
37. Waxwing 38. Woodpecker 39. Wren

Bộ bài Winged Enchantment Oracle – Lisa Hunt

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply