Monday, August 8, 2022
Thần Thoại Hy Lạp

Thần Thoại Hy Lạp

  Thần Thoại Trong Tarot

  Thần Thoại Trong Tarot

  Thần Thoại Trong Tarot Có hằng hà những thần thoại, câu chuyện, cổ tích, và những nhân vật thần thoại/anh hùng có thể gắn kết...

  Thần Thoại Hy Lạp – Poséidon Và Các Thần Biển

  Ở đáy biển sâu có một cung điện vô cùng đẹp đẽ và tráng lệ. Đó là cung điện của Poséidon, vị thần trị...

  Thần Thoại Hy Lạp – Nữ Thần Thémis & Hai "Người Con"

    Nữ thần Thémis uyên thâm là người đã thiết lập ra Quy luật, Trật tự, Sự ổn đinh và Luật pháp trong thế gian...

  Thần Thoại Hy Lạp – Thế Giới Olympe

  Ngọn núi Olympe cao chót vót, bốn mùa mây phủ là nơi cư trú vĩnh hằng của thế giới thần linh. Các thần ở...

  Thần Thoại Hy Lạp – 12 Vị Thần Olympe

  Thuở xưa khi Trời và Đất hình thành, những vị thần đầu tiên cai quản thế giới thần linh và loài người là mười...

  Thần Thoại Hy Lạp – Thần Zeus

  Zeus, thần thoại La Mã là Jupiter. Cronos và Rhéa có sáu đứa con, nhưng vì sợ sẽ bị truất ngôi như Ouranos nên khi...

  Thần Thoại Hy Lạp – Các Vị Thần Của Nyx

  Nữ thần Nyx - Nữ thần Đêm Tối sinh ra rất nhiều vị thần tai hại cho thế gian và loài người. Đó là những...

  Thần Thoại Hy Lạp – Các Titan Kết Hôn Với Các Titanide

  Như đã kể ở bài trước, Ouranos lấy Gaia làm vợ, sinh được sáu trai gọi chung là Titan, và sáu gái gọi chung...

  Thần Thoại Hy Lạp – Con Của Gaia Với Các Vị Thần Khác

  Nữ thần Gaia còn có nhiều cuộc tình duyên và mỗi cuộc đều đem lại cho thế gian những vị thần này, thần khác....

  Thần Thoại Hy Lạp – Các "Người Con" Của Gaia và Ouranos

  Nữ thần Gaia kết hôn với thần Bầu Trời - Ouranos sinh ra rất nhiều người khổng lồ có sức mạnh và tài năng thống...

  Rao Vặt Tổng Hợp