XX. Judgement

Ý nghĩa lá XX. Judgement trong bộ bài Thelema Tarot

“Bạn đây rồi, đã một thời gian dài kể từ khi tôi gặp bạn. Chúng ta về nhà thôi.”

Một thiên thần nhân từ đang cầm chiếc sừng gần ngực khi cô giơ tay còn lại gom lấy bụi ánh sáng. Chiếc sừng thu hút những hạt bụi đó đến với cô, và nó đại diện cho sự dịch chuyển thứ bậc từ cõi tâm linh sang cõi hữu hình. Những hạt bụi ánh sáng quanh bàn tay thiên thần đại diện cho linh hồn của những người đã vượt qua và sẵn sàng trở lại nguồn cội. Thiên thần là vị sứ giả được gửi đến để hướng dẫn những người đã lầm đường lạc lối quay trở về. Địa điểm của lá bài là ở những tầng mây, điều đó cho thấy đây chắc chắn là cõi tâm linh.

Từ khóa: Sự phục hưng; sự tái sinh; trở lại nguồn cội; thời điểm để tiếp tục

Bộ Bài Thelema Tarot – Renata Lechner

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Thelema Tarot

LEAVE A REPLY