Lá Three of Cups – Black Cats Tarot

Three of Cups

Ý nghĩa lá Three of Cups trong bộ Black Cats Tarot

Lòng Rộng Lượng. Lá bài này tán dương sự quan trọng của việc gặp gỡ và chia sẻ niềm vui. Món quà của tình bạn phải dựa trên sự hào phóng của người khác.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply