Lá Page of Cups – Anna K Tarot

Page of Cups

Lá Page of Cups trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Page of Cups trong bộ bài Anna K Tarot

Page of Cups, cũng như những lá Page khác, muốn chúng ta tu dưỡng cho một thái độ tư duy nhất định hoặc thầm chuẩn bị những phương thức hành động nhất định. Trong trường hợp này, anh ta kêu gọi chúng ta hướng đến nội tâm, tâm hồn, và tìm kiếm nguồn cội của tình yêu, sự đắm say, sự hài hòa, và sự sẵn sàng hòa hợp. Anh ta muốn chúng ta uống nguồn nước này rồi quay trở lại thế giới bên ngoài và tiếp cận mọi thứ bằng tình yêu, sự đắm say, sự hài hòa và sự sẵn sàng hòa hợp.

Gợi ý: Nếu bạn nhớ các chủ đề chung mà bốn bộ đề cập thì bạn sẽ không nhầm lẫn ý nghĩa của bốn lá Page.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply