Lá Love without condition – Messenger Oracle

Love without condition

Ý nghĩa lá Love without condition trong bộ Messenger Oracle

Bạn có thường cảm thấy việc cho người khác lời khuyên thật dễ dàng, khi mà thật ra thì những lời khuyên đó là những gì bạn, chính bạn đang trốn tránh không muốn nghe theo? Bạn có cảm thấy việc xoa dịu người khác, tử tế và đồng cảm với họ dễ dàng hơn hẳn? Đã đến lúc bạn nên đối tốt với chính mình, tự yêu lấy mình – cả những yếu điểm và điểm mạnh – không có giới hạn hay điều kiện. Tử tế với bản thân hơn đi vì bạn hoàn toàn xứng đáng với sự chăm lo và thương yêu không điều kiện như những gì bạn dành cho người khác.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply