Apple

 Ý nghĩa lá Apple trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Apple trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Sự cám dỗ sẽ thử thách bạn. Một quả táo ngon, chín mọng treo trên cành cây, dụ dỗ người qua đường hái nó xuống. Một con rắn cuộn mình quanh cành cây, núp trong đám lá canh giữ quả táo. Hình tượng này là lời cảnh báo. Có thể bạn sắp làm một việc gì đó ngược với phán đoán hoặc một việc mà bạn biết rõ nó là sai trái. Bạn nghĩ rằng sẽ không ai biết và phát hiện ra. Con rắn là lời cảnh báo rằng việc đó sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

LEAVE A REPLY