Eight of Pentacles – Animism Tarot

Eight of Pentacles: The Beaver – Hải ly 

п8

Các gợn sóng tròn hình thành khi nó bơi qua các con sóng, nó đã tìm thấy tiếng gọi của mình. Nó đã hiểu được giá trị của việc chăm chỉ làm iệc và sự bền chí. Nó không hề làm việc cực nhọc vì danh tiếng hay khoe khoang gì, mà chỉ vì cái tôi của nó và thành quả của nó. Nó có sự tập trung. Nó có thể làm dược.

 The Beaver: Sự cống hiến, động lực, hướng đi, sự thành công, sự toàn vẹn, cộng đồng.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply