Thursday, November 26, 2020
Ý nghĩa biểu tượng

Ý nghĩa biểu tượng

  bàitarot.vntinh-nguyen-mau-trong-tarot

  Tính Nguyên Mẫu Trong Tarot

  Tính Nguyên Mẫu Trong Tarot Những nguyên mẫu Theo Carl Jung, nguyên mẫu chính là xu hướng tâm thức không cần được học nhưng được sử...
  Biểu Tượng Trong Tarot - Lâu Đài

  Biểu Tượng Trong Tarot – Lâu Đài

  Biểu Tượng Trong Tarot - Lâu Đài Không giống như những biểu tượng ta đã nói về trong những bài trước, lâu đài không hề...
  bàitarot.vnbieu-tuong-trong-tarot-long-vu

  Biểu Tượng Trong Tarot – Lông Vũ

  Biểu Tượng Trong Tarot - Lông Vũ Thông thường, chúng ta sẽ bắt đầu với số lá bài tên của chúng trong bộ bài mang...
  Biểu Tượng Trong Tarot - Dải Băng Che Mắt

  Biểu Tượng Trong Tarot – Dải Băng Che Mắt

  Biểu Tượng Trong Tarot - Dải Băng Che Mắt Dải băng che mắt chỉ xuất hiện trong 2 lá – 2 of Swords và 8 of...

  Biểu Tượng Trong Tarot – Bộ Giáp

  Biểu Tượng Trong Tarot - Bộ Giáp Bộ áo giáp xuất hiện trong 7 lá bài – The Emperor, The Chariot, Death, bốn lá Knights,...
  Biểu Tượng Trong Tarot - Lá Cờ

  Biểu Tượng Trong Tarot – Lá Cờ

  Biểu Tượng Trong Tarot - Lá Cờ Chào mừng đến lớp học về những lá cờ, xuất hiện trong ba lá - Death, The Sun,...
  Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot – King of Pentacles

  Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot – King of Pentacles

  Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot – King of Pentacles King Of Pentacles Trong lá bài này, một vị vua đang ngồi trên ngai...
  Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot – Queen of Pentacles

  Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot – Queen of Pentacles

  Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot – Queen of Pentacles Queen Of Pentacles Có một vị nữ hoàng đang ngồi trên ngai của mình...
  Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot – Knight of Pentacles

  Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot – Knight of Pentacles

  Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot – Knight of Pentacles Knight Of Pentacles Lá bài mô tả một vị hiệp sĩ đang cưỡi một...
  Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot – Page of Pentacles

  Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot – Page of Pentacles

  Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot – Page of Pentacles Page Of Pentacles Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trên một vùng...

  Rao Vặt Tổng Hợp