Vé là con trai của hai người khổng lồ – Borr và Bestla. Đôi khi Vé cũng được gọi là Lodur, Lodar hoặc Lother. Cùng với hai người anh em trai của mình – Óðinn và Vili (Hœnir), Vé giết tên khổng lồ Ymir và sáng tạo ra vũ trụ.

Khi tạo ra loài người, Lóðurr đã tặng cho món quà là cảm giác và áo quần mặc ngoài cho người đàn ông và phụ nữ đầu tiên.

Nguồn bài viết: thanthoaibacau.info

LEAVE A REPLY