Lá 33. Starling – Winged Enchantment Oracle

Lá 33. Starling – Winged Enchantment Oracle

33. Starling Ta là Starling, là sự biến mất của cái tôi. Ta là sự kết nối của xã hội.…
Lá 8. Dove – Winged Enchantment Oracle

Lá 8. Dove – Winged Enchantment Oracle

8. Dove Ta là Dove, là kẻ khởi nguồn cho hoà bình. Ta thuộc tính nữ. Ta nhạy cảm với…
Lá 19. Lark – Winged Enchantment Oracle

Lá 19. Lark – Winged Enchantment Oracle

19. Lark Ta là Lark, ta yêu mến những bài hát của linh hồn. Ta là giọng nói. Ta là…
Lá 5. Condor – Winged Enchantment Oracle

Lá 5. Condor – Winged Enchantment Oracle

5. Condor Ta là Condor, là nhà giả kim vĩ đại cùng với đôi cánh rộng lớn. Ta lập nên…
Lá 9. Duck – Winged Enchantment Oracle

Lá 9. Duck – Winged Enchantment Oracle

9. Duck Ta là Duck, là sự phức tạp của cảm xúc. Ta là người nắm giữ những cơn sóng…
Lá 15. Hawk – Winged Enchantment Oracle

Lá 15. Hawk – Winged Enchantment Oracle

15. Hawk Ta là Hawk, là sự oai phong lẫm liệt và tầm nhìn . Ta là cặp mắt của…
Lá 38. Woodpecker – Winged Enchantment Oracle

Lá 38. Woodpecker – Winged Enchantment Oracle

38. Woodpecker Ta là Woodpecker, là giai điệu của ngàn xưa và nhịp đập của trái đất. Ta là kẻ…
Lá 30. Rooster – Winged Enchantment Oracle

Lá 30. Rooster – Winged Enchantment Oracle

30. Rooster Ta là Rooster, là mặt trời mọc và là kết thúc của một ngày. Ta là sức sống.…
Lá 23. Orstrich – Winged Enchantment Oracle

Lá 23. Orstrich – Winged Enchantment Oracle

23. Orstrich Ta là Ostrich, là một trong những con chim có bộ óc kết nối tuyệt vời. Ta là…
Lá 27. Pealican – Winged Enchantment Oracle

Lá 27. Pealican – Winged Enchantment Oracle

27. Pealican Ta là Pealican, là cây cầu giữa bộ não và trái tim. Ta là kẻ quan sát cẩn…
Lá 4. Chickadee – Winged Enchantment Oracle

Lá 4. Chickadee – Winged Enchantment Oracle

4. Chickadee Ta là Chickadee, là kẻ nhận thức rõ đâu là hành động đúng đắn. Ta là dòng suy…
Lá 3. BlueBird – Winged Enchantment Oracle

Lá 3. BlueBird – Winged Enchantment Oracle

3. BlueBird Ta là BlueBird, là sự tự do của tâm hồn thanh tịnh. Ta là niềm vui khi buông…
Lá 34. Swallow – Winged Enchantment Oracle

Lá 34. Swallow – Winged Enchantment Oracle

34. Swallow Ta là Swallow, là kẻ chuyển hướng. Ta là sự nhanh nhạy trước mọi bước tiến vĩ đại.…
Lá 21. Magpie – Winged Enchantment Oracle

Lá 21. Magpie – Winged Enchantment Oracle

21. Magpie Ta là Magpie, bậc thầy của những điều phức tạp. Ta là lãng tử đào hoa, là đạo…
Winged Enchantment Oracle – Sách Hướng Dẫn

Winged Enchantment Oracle – Sách Hướng Dẫn

Lấy cảm hứng bởi sự uy nghi và các truyền thuyết về loài chim, bộ bài Winged Enchantment Oracle mời…
Lá 1. Blackbird – Winged Enchantment Oracle

Lá 1. Blackbird – Winged Enchantment Oracle

1. Blackbird Ta là Blackbird, là ả phù thuỷ đánh bùa mê nơi tâm hồn. Ta sở hữu giọng nói…
Lá 16. Heron – Winged Enchantment Oracle

Lá 16. Heron – Winged Enchantment Oracle

16. Heron Ta là Heron, là cầu nối của những điều thần bí. Ta vững vàng. Ta luôn tập trung…
Lá 6. Crane – Winged Enchantment Oracle

Lá 6. Crane – Winged Enchantment Oracle

6. Crane Ta là Crane, là khoảnh khắc của sự thức tỉnh thật sự. Ta là hoà bình vĩnh cửu.…