Saturday, May 30, 2020
Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài

  XX. Judgement

  Lá Bài XX. Judgement – Tarot of Vampyres

  Lá Bài XX. Judgement - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Nguyên tố chủ quản Lửa; Kết nối Hod với Malkuth trên Cây Sự Sống Các...
  XXI. The World

  Lá Bài XXI. The World – Tarot of Vampyres

  Lá Bài XXI. The World - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Nguyên tố chủ quản Đất; Hành tinh chủ quản Thổ Tinh Các linh hồn...
  Ace of Scepters

  Lá Bài Ace of Scepters – Tarot of Vampyres

  Lá Bài Ace of Scepters - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Nguồn gốc của các cung thuộc Lửa; Thái Cực (Kether) của Lửa; Bản...
  Lá Bài Two of Scepters - Tarot of Vampyres

  Lá Bài Two of Scepters – Tarot of Vampyres

  Lá Bài Two of Scepters - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Sao Hỏa ở cung Bạch Dương; Trí Tuệ (Chokmah) của Lửa; Năng Lượng...
  3 of Scepters

  Lá Bài Three of Scepters – Tarot of Vampyres

  Lá Bài Three of Scepters - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Mặt Trời ở cung Bạch Dương; Sự Hiểu Biết (Binah) của Lửa; Sự...
  4 of Scepters

  Lá Bài Four of Scepters – Tarot of Vampyres

  Lá Bài Four of Scepters - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Mặt Trời ở cung Bạch Dương; Lòng Khoan Dung (Chesed) của Lửa; Cấu...
  5 of Scepters

  Lá Bài Five of Scepters – Tarot of Vampyres

  Lá Bài Five of Scepters - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung Sư Tử ở Thổ Tinh; Sự Khắc Nghiệt (Geburah) của Lửa; Sức...
  6 of Scepters

  Lá Bài Six of Scepters – Tarot of Vampyres

  Lá Bài Six of Scepters - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Mộc Tinh ở cung Sư Tử; Vẻ Đẹp (Tiphareth) của Lửa; Sự Cân...
  7 of Scepters

  Lá Bài Seven of Scepters – Tarot of Vampyres

  Lá Bài Seven of Scepters - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hỏa Tinh ở cung Sư Tử; Chiến thắng (Netzach) của Lửa; Sự Hấp...
  8 of Scepters

  Lá Bài Eight of Scepters – Tarot of Vampyres

  Lá Bài Eight of Scepters - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Thủy Tinh ở cung Nhân Mã; Sự Huy Hoàng (Hod) của Lửa; Giai...

  Rao Vặt Tổng Hợp