Tuesday, February 25, 2020
Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài

  Lá Make the sacrifice – Messenger Oracle

  Make the sacrifice Bạn sẽ không bao giờ đạt được những gì mình muốn nếu như không bỏ công chăm chút cho nó. Không thể...

  Lá Storykeeper – Wild Wisdom of The Faery Oracle

  4 - Storykeeper Kể câu chuyện của bạn, tạo ra di sản của bản thân, viết nên sự hiểu biết của chính mình. Sống cuộc sống...

  Lá Ace of Cups – Wizards Tarot

  Ace of Cups Sức Mạnh Của Phép Màu Ace of Cups là lá bài của cảm xúc được bộc lộ tự do. Sức Hấp Dẫn Của Phép Thuật Tập...

  Lá Into the Woods – Wild Wisdom of The Faery Oracle

  29 - Into the Woods Một kẻ xa lạ trong một vùng đất xa lạ, Những trải nghiệm mới, Cảm thấy không chắc chắn, Khu...

  Lá 3 of Pentacles – Wizards Tarot

  3 of Pentacles Sức Mạnh Của Phép Màu Three of Pentacles là lá bài của sự tinh thông và khéo léo. Sức Hấp Dẫn Của Phép Thuật Tập...

  Lá Eight of Cups – Druidcraft Tarot

  Eight of Cups Từ khóa: buông bỏ, tìm kiếm mục đích cao cả hơn, tiến lên. Ý nghĩa: Một mối quan hệ, dự án công việc hay...

  Lá 5 of Clouds – Osho Zen Tarot

  5 of Clouds  Lời dẫn giải Đã từng có ai bảo với bạn rằng tre thì đẹp hơn cây sồi, hoặc cây sồi thì có giá trị...

  Lá 4 of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

  4 of Pentacles Hơi thở của sự sống Ý nghĩa bộ nguyên tố: sự gắn kết, ổn định, sự sống và hòa hợp Ý nghĩa số học:...
  5 of Scepters

  Lá Bài Five of Scepters – Tarot of Vampyres

  Lá Bài Five of Scepters - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung Sư Tử ở Thổ Tinh; Sự Khắc Nghiệt (Geburah) của Lửa; Sức...

  Lá 9 of Pentacles – Tarot of Marseilles

  9 of Pentacles Nine of Pentacles. Một giai đoạn vật chất đã được hoàn thành, từ đó khai sinh ra một cái mới. Đối với...