Saturday, May 30, 2020
Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài

  Lá Bài I. The Magician - Tarot of Vampyres

  Lá Bài I. The Magician – Tarot of Vampyres

  Lá Bài I. The Magician - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Thủy Tinh; Vòng tròn cung hoàng đạo; Kết nối...
  Lá Bài 0. The Fool - Tarot of Vampyres

  Lá Bài 0. The Fool – Tarot of Vampyres

  Lá Bài 0. The Fool - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Nguyên tố chủ quản Khí; Kết nối Kether với Chokmah trên Cây Sự...
  Lá Bài IV. The Emperor - Tarot of Vampyres

  Lá Bài IV. The Emperor – Tarot of Vampyres

  Lá Bài IV. The Emperor - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Bạch Dương; Hỏa Tinh cai quản, Vượng Mặt...
  VI. The Lovers

  Lá Bài VI. The Lovers – Tarot of Vampyres

  Lá Bài VI. The Lovers - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Song tử; Thủy Tinh cai quản; Kim Tinh...
  V. The Hierophant

  Lá Bài V. The Hierophant – Tarot of Vampyres

  Lá Bài V. The Hierophant - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Kim Ngưu; Kim Tinh cai trị, Vượng Mặt...
  Lá Bài III. The Empress - Tarot of Vampyres

  Lá Bài III. The Empress – Tarot of Vampyres

  Lá Bài III. The Empress - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Kim Tinh; Kết nối Chokmah với Binah trên Cây...
  IX. The Hermit

  Lá Bài IX. The Hermit – Tarot of Vampyres

  Lá Bài IX. The Hermit - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Xử Nữ, Thủy Tinh Cai trị, Vượng Thủy...

  Lá Crown – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

  Crown Vinh dự và sự tôn trọng sẽ đến với bạn. Một vương miện bằng vàng nạm đá quý xuất hiện trước mặt người hỏi....

  Tea Leaf Fortune Cards – Sách Hướng Dẫn Bói Trà

  Bộ bài Tea Leaf Fortune Cards gồm 200 lá bài, mỗi lá mô tả một biểu tượng truyền thống trong thuật bói trà. Sách hướng...
  Lá Bài II. The Priestess - Tarot of Vampyres

  Lá Bài II. The Priestess – Tarot of Vampyres

  Lá Bài II. The Priestess - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Mặt trăng; Kết nối Kether với Tiphareth trên Cây...

  Rao Vặt Tổng Hợp