Monday, August 15, 2022
Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài

  Lá Bài 0. The Fool - Tarot of Vampyres

  Lá Bài 0. The Fool – Tarot of Vampyres

  Lá Bài 0. The Fool - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Nguyên tố chủ quản Khí; Kết nối Kether với Chokmah trên Cây Sự...
  Lá Bài I. The Magician - Tarot of Vampyres

  Lá Bài I. The Magician – Tarot of Vampyres

  Lá Bài I. The Magician - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Thủy Tinh; Vòng tròn cung hoàng đạo; Kết nối...
  Lá Bài II. The Priestess - Tarot of Vampyres

  Lá Bài II. The Priestess – Tarot of Vampyres

  Lá Bài II. The Priestess - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Mặt trăng; Kết nối Kether với Tiphareth trên Cây...
  Lá Bài III. The Empress - Tarot of Vampyres

  Lá Bài III. The Empress – Tarot of Vampyres

  Lá Bài III. The Empress - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Kim Tinh; Kết nối Chokmah với Binah trên Cây...
  Lá Bài IV. The Emperor - Tarot of Vampyres

  Lá Bài IV. The Emperor – Tarot of Vampyres

  Lá Bài IV. The Emperor - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Bạch Dương; Hỏa Tinh cai quản, Vượng Mặt...
  V. The Hierophant

  Lá Bài V. The Hierophant – Tarot of Vampyres

  Lá Bài V. The Hierophant - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Kim Ngưu; Kim Tinh cai trị, Vượng Mặt...
  VI. The Lovers

  Lá Bài VI. The Lovers – Tarot of Vampyres

  Lá Bài VI. The Lovers - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Song tử; Thủy Tinh cai quản; Kim Tinh...
  VII. The Chariot

  Lá Bài VII. The Chariot – Tarot of Vampyres

  Lá Bài VII. The Chariot - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Cự Giải; Mặt Trăng cai quản; Vượng Mộc...
  VIII. Justice

  Lá Bài VIII. Justice – Tarot of Vampyres

  Lá Bài VIII. Justice - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Thiên Bình; Kim Tinh cai trị, Vượng Thổ Tinh;...
  IX. The Hermit

  Lá Bài IX. The Hermit – Tarot of Vampyres

  Lá Bài IX. The Hermit - Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Xử Nữ, Thủy Tinh Cai trị, Vượng Thủy...

  Rao Vặt Tổng Hợp