Sunday, May 22, 2022
Sự Sáng Tạo

Sự Sáng Tạo

  Trải Bài Tarot – Quá Trình Sáng Tạo

  Lấy cảm hứng từ Michelangelo, hoạ sĩ, nhà thơ, kiến trúc sư và nhà điêu khắc. Ông được xem là một trong những nghệ...

  Trải Bài Tarot – Điệu Nhảy Salome

    Vở kịch Salome của Oscar Wilde dựa trên một câu chuyện trong kinh thánh, được biểu diễn tại Paris trong lúc ông đang bị...

  Trải Bài Tarot – Tư Tưởng Sáng Tạo

  Tư Tưởng Sáng Tạo của Pablo Picasso Picasso – một trong những nhân vật nổi bật nhất trong nền mĩ thuật thế kỷ XX, được...

  Rao Vặt Tổng Hợp