Tuesday, May 17, 2022
Lá Bài Tarot

Lá Bài Tarot

  Trải Bài Tarot – Lá Bài The Fool

  Trải bài này được dựa trên những biểu tượng tìm thấy trong lá The Fool. Có thể dùng để trả lời mọi câu hỏi. Hãy...

  Trải Bài Tarot – Lá Bài The World

  Đêm cuối cùng trong năm cũ là một dịp hoàn hảo để dùng tới trải bài The World. Mặc dù trải bài này có...

  Trải Bài Tarot – Lá Bài Emperor

  Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Emperor bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá...

  Trải Bài Tarot – Lá Bài Death

  Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Death bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá...

  Trải Bài Tarot – Tri Thức Từ Bộ Cốc

  Khi nói tới Bacchus – vị thần rượu vang... (Sao, bạn nghe lạ hoắc à? Vậy Dionysus nghe quen hơn không? Còn nếu vẫn...

  Trải Bài Tarot – Lá Bài The Hermit

  Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Hermit bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá...

  Trải Bài Tarot – Lá Bài The Hanged Man

  Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Hanged Man bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong...

  Trải Bài Tarot – Lá Bài The Chariot

  Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Chariot bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá...

  Trải Bài Tarot – Lá bài The Temperance

  Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Temperance bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá...

  Trải Bài Tarot – Lá Bài The Devil

  Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Devil bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá...

  Rao Vặt Tổng Hợp