Tarot of Marseilles – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Tarot of Marseilles

Bộ bài Tarot of Marseilles là một hệ thống huyền học xuất hiện từ thế kỷ XIII và hoàn chỉnh vào thế kỷ XVII tại Pháp. Từ khởi nguyên, bộ bài đã được dùng phổ biến cho việc nghiên cứu huyền thuật, bói toán và thiền định cho đến ngày nay. 

Xin vui lòng nhấn vào tên lá bài hoặc hình ảnh để tham khảo ý nghĩa.

Bộ Ẩn Chính

Major00 Major01 Major02 Major03
0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
Major04 Major05 Major06 Major07
IIII – The Emperor V – The Pope VI – The Lovers VII – The Chariot
Major08 Major09 Major10 Major11
VIII – Justice VIIII – The Hermit X – The Wheel XI – Strength
Major12 Major13 Major14 Major15
XII – The Hanged Man XIII – Death XIIII – Temperance XV – The Devil
Major16 Major17 Major18 Major19
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XVIIII – The Sun
Major20 Major21    
XX – Judgement XXI – The World    

Bộ Swords

Swords01 Swords02 Swords03 Swords04
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Swords05 Swords06 Swords07 Swords08
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Swords12 Swords10 Swords11 Swords13
9 of Swords 10 of Swords Knave of Swords Queen of Swords
Swords14 Swords12    
King of Swords Knight of Swords    

Bộ Cups

Cups01 Cups02 Cups03 Cups04
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Cups05 Cups06 Cups07 Cups08
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Cups09 Cups10 Cups11 Ý nghĩa lá bài Queen of Cups trong Tarot of Marseilles
9 of Cups 10 of Cups Knave of Cups Queen of Cups
Cups14 Cups12    
King of Cups Knight of Cups    

Bộ Wands

Wands01 Wands02 Wands03 Wands04
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Wands05 Wands06 Wands07 Wands08
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Wands09 Wands10 Wands11 Wands13
9 of Wands 10 of Wands Knave of Wands Queen of Wands
Wands14 Wands12    
King of Wands Knight of Wands    

Bộ Pentacles (Money)

 Coins01 Coins02 Coins03 Coins04
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Coins05 Coins06 Coins07 Coins08
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Coins09 Coins10 Coins11 Coins13
9 of Pentacles 10 of Pentacles Knave of Pentacles Queen of Pentacles
Coins14 Coins12    
King of Pentacles Knight of Pentacles    

Sách The Way of Tarot: The Spiritual Teacher in the Cards

Hình minh họa Tarot of Marseilles – Phiên bản Camoin Jodorowsky

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra. 

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply