Monday, July 4, 2022
Tarot & Hoàng Đạo

Tarot & Hoàng Đạo

  Lá Bài Tarot và Chu Kỳ Hoàng Đạo Trong Năm

   Lá Bài Tarot và Chu Kỳ Hoàng Đạo Trong Năm Click vào tên lá bài (chữ xanh) để tham khảo bài viết chi tiết về...

  King of Cups và Bò Cạp

  King of Cups và Bò Cạp – Chiều Sâu Cảm Xúc của Nước Cố Định King of Cups là chủ nhân của thế giới dưới...

  Queen of Cups và Cự Giải

  Queen of Cups và Cự Giải – Sự Cống Hiến Vật Chất của Nước Cốt Lõi Queen of Cups là hóa thân cho sự pha...

  Knight of Cups và Song Ngư

  Knight of Cups và Song Ngư – Sự Tuôn Trào Cảm Xúc Của Nước Linh Hoạt Knight of Cups, cũng như tất cả các là...

  Page of Cups – Hiện Thân Của Nước

  Page of Cups – Hiện Thân Của Nước Nàng Page of Cups là hiện thân của nước. Cô là hóa thân của dòng nước ngầm,...

  Ten of Cups: Hỏa Tinh Trong Song Ngư

  Ten of Cups: Hỏa Tinh Trong Song Ngư – Chúa Tể của Thành Công Hoàn Hảo                  ...

  Nine of Cups: Mộc Tinh Trong Song Ngư

  Nine of Cups: Mộc Tinh Trong Song Ngư – Chúa Tể của Hạnh Phúc Vật Chất                  ...

  Eight of Cups: Thổ tinh trong Song Ngư

  Eight of Cups: Thổ Tinh Trong Song Ngư – Chúa Tể của Thành Công Bị Bỏ Dở                ...

  Seven of Cups: Kim Tinh Trong Bọ Cạp

  Seven of Cups: Kim Tinh Trong Bọ Cạp – Nữ Hoàng của Những Thành Công Hão Huyền                ...

  Six of Cups: Mặt Trời Trong Bọ Cạp

  Six of Cups: Mặt Trời Trong Bọ Cạp – Chúa Tể của Niềm Vui                        Mặt...

  Rao Vặt Tổng Hợp