Saturday, April 4, 2020
Crystal Visions Tarot

Crystal Visions Tarot

  Lá Five of Pentacles – Crystal Visions Tarot

  Five of Pentacles Lá bài Five of Pentacles tượng trưng cho sự thiếu thốn vật chất, thất bại và mất mát. Nó có thể chỉ...

  Lá Six of Pentacles – Crystal Visions Tarot

  Six of Pentacles Six of Pentacles là lá bài của sự cho và nhận. Nó có thể biểu thị việc cho và nhận sự trợ...

  Lá Seven of Pentacles – Crystal Visions Tarot

  Seven of Pentacles Seven of Pentacles tượng trưng cho việc đạt đến một mục tiêu hoặc chạm đến cột mốc nào đó. Nó báo hiệu...

  Lá Eight of Pentacles – Crystal Visions Tarot

  Eight of Pentacles Eight of Pentacles tượng trưng cho việc làm việc cật lực để thành thục một kỹ năng. Sự tập trung sắc sảo...

  Lá Nine of Pentacles – Crystal Visions Tarot

  Nine of Pentacles Nine of Pentacles là lá bài đại diện cho một người tự lập, tao nhã và thoải mái với những thứ xung...

  Lá Ten of Pentacles – Crystal Visions Tarot

  Ten of Pentacles Ten of Pentacles diễn tả sự an tâm, no đủ, thoải mái và sự vĩnh hằng. Với lá Ten of Pentacles, một...

  Lá Page of Pentacles – Crystal Visions Tarot

  Page of Pentacles Page of Pentacles tượng trưng cho sự khởi đầu biến giấc mơ thành hiện thực, chạm tới những mục tiêu, đạt tới...

  Lá Knight of Pentacles – Crystal Visions Tarot

  Knight of Pentacles Knight of Pentacles bảo thủ nhất trong số những chàng Hiệp sĩ của các bộ khác. Anh ta là người thực tế...

  Lá Queen of Pentacles – Crystal Visions Tarot

  Queen of Pentacles Queen of Pentacles thực tế, có đầu óc kinh doanh, hiểu biết về tài chính, tháo vát và hào phóng. Nữ hoàng...

  Lá King of Pentacles – Crystal Visions Tarot

  King of Pentacles King of Pentacles đại diện cho sự thành công, khát vọng, thịnh vượng, và an toàn. Nhà vua tài khéo, hiểu biết...