Lá Five of Cups – Nicoletta Ceccoli Tarot

5 of Cups

Lá 5 of Cups - Nicoletta Ceccoli Tarot

Một điều mà bạn nghĩ rằng sẽ làm cho bạn hạnh phúc trở thành là một sự thất vọng. Đừng thúc đẩy vấn đề nếu nó không thể được giải quyết.

Từ khóa: Chán nản, thất vọng, đau lòng

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply