Friday, July 1, 2022
Lá Ẩn Phụ (Minor Arcana)

Lá Ẩn Phụ (Minor Arcana)

  Hành Trình Của Bộ Pentacles

  Hành Trình Của Bộ Pentacles

  Hành Trình Của Bộ Pentacles Bạn có cảm thấy gặp khó khăn trong việc ghi nhớ nhanh và phân biệt các lá ẩn phụ trong...
  Định Nghĩa Về 4 Bộ Ẩn Phụ

  Định Nghĩa Về 4 Bộ Ẩn Phụ

  Định Nghĩa Về 4 Bộ Ẩn Phụ Bạn đã thực sự hiểu rõ ý nghĩa của mỗi hình ảnh được gắn với từng bộ ẩn...
  Hành Trình Của Bộ Cups

  Hành Trình Của Bộ Cups

  Hành Trình Của Bộ Cups Bạn có cảm thấy gặp khó khăn trong việc ghi nhớ nhanh và phân biệt các lá ẩn phụ trong...
  Hành Trình Của Bộ Wands

  Hành Trình Của Bộ Wands

  Hành Trình Của Bộ Wands Bạn có cảm thấy gặp khó khăn trong việc ghi nhớ nhanh và phân biệt các lá ẩn phụ trong...

  4 Nguyên Tố – 4 Suits Trong Minor Arcana

  Việc nắm rõ được tính chất từng nguyên tố cũng như từng bộ nhỏ trong Ẩn phụ, sẽ là chìa khóa giúp bạn hiểu...

  Tiềm Năng Của Các Lá Ace Trong Đời Sống

  Những lá Ace đại diện cho khởi đầu mới, cơ hội mới và quan trọng nhất là, tiềm năng. Tiềm năng để sáng tạo,...

  Câu Chuyện Về Các Lá Ẩn Phụ (Minor Acanar) Theo Số Học

  Bạn thử tưởng tượng sáng sớm thức dậy, bạn muốn làm chuyện gì đó hơi khác mọi ngày một chút và có phần thú...

  Các Bộ Trong Tarot về Năng Lực Chiến Lược và Sáng Tạo

  Các Bộ Trong Tarot về Năng Lực Chiến Lược và Sáng Tạo Có mối liên hệ nào giữa các bộ trong tarot và năng lực...

  Bốn Con Năm Trong Tarot: Áp Đặt và Mâu Thuẫn

  Bốn Con Năm: Áp Đặt và Mâu Thuẫn Như đã nói ở bài kỳ trước, mỗi một số đếm từ 1 đến 10 đều có...

  Bốn Con Bốn Trong Tarot: Từ Ngao Ngán Đến Nghỉ Ngơi

  Bốn con Bốn: Từ ngao ngán đến nghỉ ngơi  Như đã nói ở bài kỳ trước, mỗi một số đếm từ 1 đến 10 đều...

  Rao Vặt Tổng Hợp