Tuesday, May 17, 2022
Hành trình Tarot

Hành trình Tarot

  Triết Lý Tarot Và Truyện Kiều

  LTS: Ở phương Tây, bài Tarot là một hệ thống hình ảnh mang tính tượng trưng, ban đầu là một trò chơi, sau đó...
  Hành Trình Của Bộ Pentacles

  Hành Trình Của Bộ Pentacles

  Hành Trình Của Bộ Pentacles Bạn có cảm thấy gặp khó khăn trong việc ghi nhớ nhanh và phân biệt các lá ẩn phụ trong...
  Hành Trình Của Bộ Cups

  Hành Trình Của Bộ Cups

  Hành Trình Của Bộ Cups Bạn có cảm thấy gặp khó khăn trong việc ghi nhớ nhanh và phân biệt các lá ẩn phụ trong...
  Hành Trình Của Bộ Wands

  Hành Trình Của Bộ Wands

  Hành Trình Của Bộ Wands Bạn có cảm thấy gặp khó khăn trong việc ghi nhớ nhanh và phân biệt các lá ẩn phụ trong...

  Bốn Con Năm Trong Tarot: Áp Đặt và Mâu Thuẫn

  Bốn Con Năm: Áp Đặt và Mâu Thuẫn Như đã nói ở bài kỳ trước, mỗi một số đếm từ 1 đến 10 đều có...

  Bốn Con Bốn Trong Tarot: Từ Ngao Ngán Đến Nghỉ Ngơi

  Bốn con Bốn: Từ ngao ngán đến nghỉ ngơi  Như đã nói ở bài kỳ trước, mỗi một số đếm từ 1 đến 10 đều...

  Bốn Con Ba Trong Tarot: Tụ Tập và Phát Triển

  Bốn Con Ba: Tụ Tập và Phát Triển Như đã nói ở bài kỳ trước, mỗi một số đếm từ 1 đến 10 đều có...

  Bốn Con Hai Trong Tarot: Gặp Gỡ hay Phân Chia?

  Bốn Con Hai: Gặp Gỡ Hay Phân Chia?  Như đã nói ở bài kỳ trước, mỗi một số đếm từ 1 đến 10 của bộ...
  12-Hanged-Man-icon-bài-tarot.vn

  Cuộc Hành Trình Của Chàng Khờ (The Fool)

  Cuộc Hành Trình Của Chàng Khờ (The Fool) Trong Tarot Cuộc hành trình của chàng khờ là phép ẩn dụ cho cuộc đời mỗi con...

  Đi Tìm Cội Nguồn và Giá Trị của “Phép Thuật”

    Ngày nay, đa số chúng ta không tin vào phép thuật. Người ta nghĩ: phép thuật chỉ là một sản phẩm tưởng tượng trong...

  Rao Vặt Tổng Hợp