📣📣 Event Online 10 – Lời Thì Thầm Cùng Tarot 📣📣

🎈🎈 Người dự thi: Lê Cao Hoàng Linh

———————-
🎈🎈 Phụ chú: Do quay máy ảnh cùi nên không được nét lắm ạ, mong các anh chị thông cảm :3
———————-

📣 Xem thêm thể lệ event: http://tarot.vn/event-online-10-thi-tham-cung-tarot/
📣📣 Event Online 10 – Lời Thì Thầm Cùng Tarot 📣📣

🎈🎈 Người dự thi: Lê Cao Hoàng Linh

———————-
🎈🎈 Phụ chú: Do quay máy ảnh cùi nên không được nét lắm ạ, mong các anh chị thông cảm :3
———————-

📣 Xem thêm thể lệ event: http://tarot.vn/event-online-10-thi-tham-cung-tarot/

LEAVE A REPLY