Monday, August 15, 2022
Con Lắc Cảm Xạ

Con Lắc Cảm Xạ

    Cảm Xạ Học – Từ Huyền Bí Đến Khoa Học

    Hiệu trưởng trường Hồng Bàng - tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - khẳng định: "Việc xây dựng trung tâm nghiên cứu này dưới góc...

    Con lắc (Pendulum) & cảm xạ là gì?

          Cảm xạ là một khả năng nhạy cảm tiềm ẩn của con người với các bức xạ của vật thể. Cảm xạ ám chỉ những kỹ thuật...

    Rao Vặt Tổng Hợp