Monday, April 22, 2019
Bộ Wands (Gậy)

Bộ Wands (Gậy)

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Ace of Wands

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Ace of Wands Dẫn nhập: Lá Ace của bất kỳ bộ nào cũng đều thường nói đến những sự...

  Ý Nghĩa Lá Bài Ace of Wands Trong Tarot

  Ace of Wands Sáng tạo Nhiệt tình Tự tin Can đảm Trong hành động Sử dụng trí sáng tạo Tìm ra một hướng đi tốt hơn Mở rộng tiềm năng của bản thân Mở...

  Ý Nghĩa 14 Lá Wands – Suit of Wands

  Ý Nghĩa Bộ Wands Trong Tarot Khía cạnh: Sự nghiệp, công việc, chuyển hướng. Nguyên tố chiêm tinh: Lửa. Dấu hiệu hoàng đạo: Bạch Dương, Sư Tử, Nhân...

  Lá Bài Hội Đồng (Court Cards)

  Phần XVI: Lá Bài Hội Đồng (Court Cards) Bạn có thể đã chú ý thấy rằng con người có xu hướng theo mô típ. Tính...