Monday, July 4, 2022
Bộ Wands (Gậy)

Bộ Wands (Gậy)

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Wands

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Wands Dẫn nhập: King of Wands ngược có thể đại diện cho hình ảnh của một người...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Wands

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Wands Dẫn nhập: Thường kết hợp với ký hiệu hoàng đạo của cung Nhân Mã, King of...

  Ý Nghĩa Lá Bài King of Wands Trong Tarot

  King of Wands Sáng tạo Truyền cảm hứng Mạnh mẽ Có sức lôi cuốn Táo bạo   Trong Hành Động Sáng tạo Phát triển những dự án và ý tưởng đổi mới Mở ra những...

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Wands

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Wands Dẫn nhập: Queen of Wands ngược có thể hàm ý chỉ một người phụ nữ rất...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Wands

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Wands Dẫn nhập: Queen of Wands là một trong những lá bài “màu mỡ” nhất (cả về...

  Ý Nghĩa Lá Bài Queen of Wands Trong Tarot

  Queen of Wands Hấp dẫn Toàn tâm Nhiệt huyết Vui vẻ Tự tin Trong Hành Động Hấp dẫn Hấp dẫn và nổi tiếng Tạo ra ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ Kết bạn một cách...

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Wands

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Wands Dẫn nhập: Khi lá bài Knight of Wands xuất hiện ngược, dù đôi khi nó hàm...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Wands

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Wands Dẫn nhập: Khi lá bài Knight of Wands xuất hiện, đây là thời điểm tuyệt vời...

  Ý Nghĩa Lá Bài Knight of Wands Trong Tarot

  Knight of Wands Quyến rũ – Khô khan Tự tin - Tự mãn Dũng cảm - LIều lĩnh Mạo hiểm – Lo lắng Nồng nhiệt - Nóng nảy Trong Hành Động Quyến...

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Page of Wands

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Page of Wands Dẫn nhập: Những lá bài nhân dạng như các lá Page thường hàm chỉ một người...

  Rao Vặt Tổng Hợp