Friday, July 1, 2022
Bộ Swords (Kiếm)

Bộ Swords (Kiếm)

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Swords

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Swords Dẫn nhập: Lá King of Swords ngược thường thể hiện một người đàn ông mạnh mẽ...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Swords

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Swords Dẫn nhập: King of Swords thường đại diện cho một người đàn ông mạnh mẽ, quyền...

  Ý Nghĩa Lá Bài King of Swords Trong Tarot

  King of Swords Thông minh Biết phân tích Ăn nói lưu loát Công bằng Đạo đức Trong Hành Động Thông minh Thoải mái với thế giới của trí tuệ Sử dụng suy nghĩ...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Swords

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Swords Dẫn nhập: Queen of Swords có thể hàm chỉ đến một người phụ nữ trong cuộc...

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Swords

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Swords Dẫn nhập: Queen of Swords ngược thường có thể chỉ một người phụ nữ trong cuộc...

  Ý Nghĩa Lá Bài Queen of Swords Trong Tarot

  Queen of Swords Chân thật Sắc sảo Thẳng thắn Vui tính Từng trải Trong Hành Động Chân thật Đối mặt với sự thật, ngay cả khi không thích Trung thực với mọi người Muốn...

  Ý Nghĩa Lá Bài Knight of Swords Trong Tarot

  Knight of Swords Thẳng thắn – lỗ mãng Có thẩm quyền – hống hách Sắc bén – cắt giảm Am hiểu – ngoan cố Lý trí – nhẫn tâm Trong...

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Swords

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Swords Dẫn nhập: Knight of Swords ngược có thể hàm ý rằng bạn cần phải cảnh giác,...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Swords

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Swords Dẫn nhập: Không giống như một số lá bài thuộc bộ Swords, lá Knight of Swords...

  Diễn Giải ngược của Lá Bài Page of Swords

  Diễn Giải ngược của Lá Bài Page of Swords Dẫn nhập: Page of Swords ngược đôi khi có thể đại diện cho một người có...

  Rao Vặt Tổng Hợp