Friday, July 1, 2022
Bộ Pentacles (Tiền)

Bộ Pentacles (Tiền)

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Pentacles

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Pentacles Dẫn nhập: King of Pentacles ngược hàm chỉ thiên hướng hướng ngoại, nghĩa là có khuynh...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Pentacles

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Pentacles Dẫn nhập: King of Pentacles là lá bài đề cập đến sự tin cậy, tính truyền...

  Ý Nghĩa Lá Bài King of Pentacles Trong Tarot

  King of Pentacles Mạnh dạn Lão luyện Đáng tin cậy Sự ủng hộ/hỗ trợ Vững chắc Trong Hành Động Mạnh dạn Kinh doanh luôn thành công Tìm thấy cơ hội ở khắp mọi...

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Pentacles

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Pentacles Dẫn nhập: Lá bài Queen of Pentacles ngược nhắc nhở chúng ta duy trì những điều...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Pentacles

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Pentacles Dẫn nhập: Queen of Pentacles, giống như mọi lá bài Court (Hội đồng) khác, thường đại...

  Ý Nghĩa Lá Bài Queen of Pentacles Trong Tarot

  Queen of Pentacles Nuôi dưỡng Nhân cách cao cả Tính hợp lý Tháo vát Đáng tin cậy Trong Hành Động Nuôi dưỡng Cho đi tình yêu và sự ủng hộ Tạo ra...

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Pentacles

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Pentacles Dẫn nhập: Dù bạn có thể đang cảm thấy cảm giác uể oải, lờ đờ và...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Pentacles

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Pentacles Dẫn nhập: Knight of Pentacles hàm ý những thông điệp, thường là về tiền bạc và...

  Ý Nghĩa Lá Bài Knight of Pentacles Trong Tarot

  Knight of Pentacles Kiên định – Lì lợm Thận trọng – Không mạo hiểm Kỹ lưỡng – Ám ảnh Thực tế – Bi quan Cần cù...

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Page of Pentacles

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Page of Pentacles Dẫn nhập: Page of Pentacles ngược có thể là một lá bài đem lại thông điệp...

  Rao Vặt Tổng Hợp