Friday, July 1, 2022
Bộ Cups (Cốc)

Bộ Cups (Cốc)

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Cups

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Cups Dẫn nhập: King of Cups ngược đề cập đến năng lượng cân bằng giữa tính nam...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Cups

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Cups Dẫn nhập: King of Cups đề cập đến năng lượng cân bằng giữa tính nam và...

  Ý Nghĩa Lá Bài King of Cups Trong Tarot

  King of Cups Khôn ngoan Trầm tĩnh Tài ngoại giao Chăm sóc Khoan dung   Trong Hành Động: Khôn ngoan Đưa ra lời khuyên tốt Hiểu được bản chất con người Dạy dỗ thông qua...

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Cups

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Cups Dẫn nhập: Queen of Cups ngược vẫn là một trong những nguyên mẫu đầy yêu thương...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Cups

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Cups Dẫn nhập: Queen of Cups là một trong những nguyên mẫu đầy yêu thương nhất trong...

  Ý Nghĩa Lá Bài Queen of Cups Trong Tarot

  Queen of Cups Thương yêu Nhân hậu Trực giác Tâm lý Tâm linh Trong Hành Động Yêu thương Khắc chế các cơn giận bằng sự cảm thông Chấp nhận vô điều kiện Nhạy với...

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Cups

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Cups Dẫn nhập: Knight of Cups ngược nhìn chung là một lá bài tốt và lạc quan...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Cups

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Cups Dẫn nhập: Knight of Cups giống như hầu hết các lá bài trong bộ Cups, là...

  Ý Nghĩa Lá Bài Knight of Cups Trong Tarot

  Knight of Cups Lãng mạn – dễ xúc động Giàu tưởng tượng – không thực tế Nhạy cảm – thất thường Tinh tế - quá tế nhị Nội tâm...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Page of Cups

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Page of Cups Dẫn nhập: Khi Page of Cups xuất hiện, lá bài là dấu hiệu để cho phép...

  Rao Vặt Tổng Hợp