Friday, July 1, 2022
Bộ ẩn chính (Major Arcana)

Bộ ẩn chính (Major Arcana)

  12-Hanged-Man-icon-bài-tarot.vn

  Cuộc Hành Trình Của Chàng Khờ (The Fool)

  Cuộc Hành Trình Của Chàng Khờ (The Fool) Trong Tarot Cuộc hành trình của chàng khờ là phép ẩn dụ cho cuộc đời mỗi con...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 9 of Cups

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 9 of Cups Dẫn nhập: 9 of Cups là một trong những lá tạo cảm xúc lâng lâng bay...

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Dẫn nhập: khi lá The World ở vị trí ngược, bạn có thể hiểu rằng mặc dù...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The World

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The World Dẫn nhập: Lá The World có thể báo hiệu rằng bạn đang thật sự cảm thấy sức...

  Ý Nghĩa Lá Bài The World Trong Tarot

  XXI – The World Sự Hợp Nhất Sự Hoàn Thành Trọn Vẹn Sự Kết Nối Sự Thỏa Mãn   Trong Hành Động Sự hợp nhất Cảm nhận sự trọn vẹn Ghép các mảnh ghép...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Judgement

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Judgement Dẫn nhập: Judgment là lá bài nói về việc đi thẳng đến kết luận, quyết định, và phán...

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Dẫn nhập: Ở vị trí ngược, Judgment cũng thường là lá bài nói về việc nhảy thẳng đến...

  Ý Nghĩa Lá Bài Judgement Trong Tarot

  XX – Judgement Sự Phán Xét Sự Tái Sinh Tiếng Gọi Nội Tâm Sự Rửa Tội Trong Hành Động Đưa ra một phán xét Có một ngày phán xét Tách lúa ra khỏi...

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

  Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Dẫn nhập: Khi lá the Sun xuất hiện, cho dù là ngược, đó vẫn là dấu hiệu...

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Sun

  Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Sun Dẫn nhập: Khi lá the Sun xuất hiện, đó là dấu hiệu bạn có thể sẽ thấy...

  Rao Vặt Tổng Hợp