Monday, August 15, 2022
Biểu Tượng Trong Tarot (Symbolism)

Biểu Tượng Trong Tarot (Symbolism)

  hinh-anh-de-thuong-82

  Màu Sắc Trong Tarot

  Màu Sắc Trong Tarot Chỉ riêng màu sắc đã có thể giải thích cho bạn rất nhiều ý nghĩa tuyệt vời. Bài tóm tắt ngắn...

  Cảm Nhận Shadowscapes Tarot – Sợi Dây Đỏ Của Rachel

  Xin tặng bài này cho một bạn đạo Kito lần trước gặp rắc rối với gia đình về việc co Tarot, hy vọng bạn...

  Những Nhóm Biểu Tượng Chính

  Những thứ dưới đây không phải là toàn bộ từ điển biểu tượng mà chỉ là một cái nhìn tổng quát về những nhóm...

  Từ Điển Biểu Tượng Trong Tarot

  “Tarot về bản chất là môn biểu tượng học; chúng có cùng một ngôn ngữ và ký hiệu.” - A. E. Waite Những người tạo ra...

  Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot

  "Một hình ảnh cùng câu chuyện của nó sẽ tạo thành một biểu tượng, và Tarot có thể xem là một cuốn sách của biểu tượng....

  Rao Vặt Tổng Hợp