Sunday, May 22, 2022
Tương Quan Bộ Swords

Tương Quan Bộ Swords

  IMG_0073-182x300

  King of Swords và Bảo Bình

  King of Swords và Bảo Bình – Trí Tuệ Chắc Chắn của Khí Cố Định King of Swords, chủ của khí, là một nhà lãnh...

  Queen of Swords và Thiên Bình

  Queen of Swords và Thiên Bình – Sự Quyết Đoán của Khí Cốt Lõi Bạn sẽ có gì khi hòa trộn giữa thế giới cảm...

  Knight of Swords và Song Tử

  Knight of Swords và Song Tử - Sự Gia Tăng Trí Tuệ của Khí Linh Hoạt Các kỵ sĩ (Knights) – những nhà thám hiểm...

  Page of Swords – Hiện Thân của Khí

  Page of Swords – Hiện Thân của Khí Nàng Page of Swords tươi tắn là hiện thân của khí. Cô minh họa cho những phẩm...

  Ten of Swords: Mặt Trời trong Song Tử

  Ten of Swords: Mặt Trời trong Song Tử - Chúa Tể của Sự Đổ Nát                    ...

  Nine of Swords: Hỏa Tinh trong Song Tử

  Nine of Swords: Hỏa Tinh trong Song Tử - Chúa Tể của Sự Tuyệt Vọng và Tàn Ác              ...

  Eight of Swords: Mộc Tinh trong Song Tử

  Eight of Swords: Mộc Tinh trong Song Tử - Chúa Tể của Sức Mạnh Bị Rút Ngắn                ...

  Seven of Swords: Mặt Trăng Trong Bảo Bình

  Seven of Swords: Mặt Trăng Trong Bảo Bình – Nữ Hoàng của Những Nỗ Lực Không Bền Vững              ...

  Six of Swords: Thủy Tinh Trong Bảo Bình

  Six of Swords: Thủy Tinh Trong Bảo Bình – Chúa Tể của Sự Thành Công Đã Đạt Được              ...

  Five of Swords: Kim Tinh Trong Bảo Bình

  Five of Swords: Kim Tinh Trong Bảo Bình – Chúa Tể Của Sự Thất Bại                    ...

  Rao Vặt Tổng Hợp